Par- og

   familieterapi

At have nære og tætte relationer, hvor man opbygger hinanden, er fantastisk og en gave at kunne give sig selv og sine nærmeste.


Til tider kan tingene dog gå i hårknude, hvor gamle negative mønstrer kan komme til at fylde for meget i familiens interne relationer. Her kan rådgivning eller terapi skabe større gensidig indsigt eller forløse uhensigtsmæssige mønstre.

 

Sammenhængen i en familie er ikke statisk og forandringer kan påvirke familier på mange måder. Forældres relation til hinanden er af stor betydning for, hvordan familien fungerer og det påvirker også familiens generelle trivsel og udvikling.

 

Hvad er familieterapi?

Familie- og/eller parterapi kan være en god ide, hvis I som par eller familie har behov for hjælp eller inspiration, hvis forholdet ikke udvikler sig, hvis det negative i relationerne fylder for meget, eller hvis der er kriser eller udfordringer, som påvirker alle i familien.

 

Det kan være svært at få øje på gamle mønstre, der ikke længere er gavnlige og det kan være endnu sværere at ændre dem.

Som familieterapeut tilbyder jeg, at være den udenforstående person, der sikre at alle blive set og hørt, og at I sammen som familie kan vokse og støtte hinanden.

 

Ikke to familier er ens og alle vil have forskellige styrker og udfordringer. Jeg har fra mit mangeårige virke god erfaring med nye familiekonstellationer, teenageproblematikker, angst, sorg og krise. Jeg tager udgangspunkt i netop de problemstillinger, der udfordrer jeres familie.

”Forandring sker når man bliver det man er, ikke når vi prøver at blive det som vi ikke er”

Arnold Bisser