Om mig

Det som sker mellem mennesker og det der opstår i mødet, er en evig inspiration for mig.


Jeg er certificeret familie- og psykoterapeut fra Kempler Institute of Scandinavia og har siden 2016 modtaget klienter til individuelle samtaler og i familieterapi.

Jeg har i flere år været  rådgiver i Kræftens bekæmpelse i Odense. 

Jeg arbejder som familiebehandler, hvor jeg dels har terapeutiske samtaler både individuelle men gerne med hele familien.


Professionelt har det altid været det mellemmenneskelige, der har draget mig. Jeg har en baggrund som socialpædagog.  Siden 1990 har jeg hovedsageligt arbejdet med børn, unge og deres familier. Mit pædagogiske virke spænder fra almindelige daginstitutioner og skoler til individuel undervisning af traumatiserede unge og længervarende terapeutiske forløb med unge fra 14 år og opefter.


Jeg er nysgerrig på verden og forsøger at navigere bæredygtigt på planeten. 

Det er i relationer vi udvikler os som mennesker, det er her vi møder sandheden om os selv og det er her vi møder kærligheden Det er her vi må turde give af os selv med visheden om, at det værdifulde kan gå tabt.


Familie og Psykoterapeut

eksamineret familie og psykoterapeut fra

uddannet familie- og psykoterapeut Kempter instituttet

Jeg modtager jævnligt supervision og holder mig opdateret med kurser og egenterapi i bestræbelserne på at være en professionel og bevægelig terapeut.


Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen og følger de gældende etiske regler.